Listopad 2006

Vzpomínka

2. listopadu 2006 v 17:41 | Lucy
Myšlenky běhají mi v hlavě,
i vzpomínky na krásnou minulost,
když leželi jsme v trávě
a probírali budoucnost.
Nic nám nechybělo,
vždyť bylo nám tak krásně,
jen tvé srdce vyhaslo
a já jen píšu básně.
Vzpomínky, které bolí,
nedají se odehnat,
jsem jak moře bez soli,
nevím, co udělat.
Poradils mi lehce,
že zapomenout mám,
ale to se mi nechce,
na rozloučenou, pusu ti dám.
Nohy mě vedou k řece,
kde věčný je klid,
kde proud vody teče,
jen mě nechte odejít...

Ve stínu stromu

2. listopadu 2006 v 17:28 | Lucy |  Má tvorba
Pod stromem stojí
to nešťastné ptáče,
život se smrtí se spojí,
hrudník pláčem jí skáče.
Přemýšlí o sobě,
všechno v ní křičí,
to vše kvůli tobě,
vzpomínky ji ničí.
To tys ji chtěl zničit,
odepsat k záhubě,
smrt v ní stihla vzklíčit,
udělals to vědomě.
Ty poneseš vinu,
za smrt mladé dívky,
odpovědnost svých činnů
spojuješ do dlouhé nitky.
I když zoufale koukala
a smutek v ní se plavil,
od nitky, která jí spoutala
tys ji neosvobodil.
Žiletku na šíji
a v srdci žal,
radost ji míjí,
ty jsi ji vzal.
Slunce už zapadá
s příchodem tmy,
myšlenka ji napadá,
chce spočítat své dny...

Fotky z dovolené

2. listopadu 2006 v 17:16 | Lucy |  Má tvorba

Ze zahrady

2. listopadu 2006 v 17:01 | Lucy |  Má tvorba

Beruška

2. listopadu 2006 v 16:59 | Lucy |  Má tvorba